FANDOM


(以內容「<div class="quote"> ChanLokHim6寫道: 各位,其實暫時可以的話唔好影三仁D車住,因為現在情況唔係幾好,頭像呢家野可以在三仁成...」創建新頁面)
 
 
第3行: 第3行:
 
各位,其實暫時可以的話唔好影三仁D車住,因為現在情況唔係幾好,頭像呢家野可以在三仁成立一天後處理,最緊要身體健康。
 
各位,其實暫時可以的話唔好影三仁D車住,因為現在情況唔係幾好,頭像呢家野可以在三仁成立一天後處理,最緊要身體健康。
 
</div>
 
</div>
其實只係禁4人以上姐,如果真係驚你可以唔,畀其他人照去影囉,唔好霸頭相位好無。
+
其實只係禁4人以上聚會姐,如果真係驚你可以唔,畀其他人照去影囉,唔好霸頭相位好無。

在2020年3月28日 (六) 22:15的最新修訂版本

ChanLokHim6寫道: 各位,其實暫時可以的話唔好影三仁D車住,因為現在情況唔係幾好,頭像呢家野可以在三仁成立一天後處理,最緊要身體健康。

其實只係禁4人以上聚會姐,如果真係驚你大可以唔影,畀其他人照去影囉,唔好霸頭相位好無。

除非特別說明,社區內容使用CC-BY-SA 授權許可。